Bericht van de ambassade:

Beste Nederlanders!

Uw AOW in Nederland: weet hoe het zit

Heeft u in het verleden in Nederland gewoond of gewerkt?
Dan heeft u waarschijnlijk later recht op een AOW-pensioen.
U behoudt dit recht als u bent verhuisd naar een ander land.
Door nieuwe wetgeving verandert de AOW-leeftijd de komende jaren.
Dit betekent dat u later AOW krijgt dan u misschien verwacht.

De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Hieronder legt de SVB uit wat er is veranderd rond de AOW, waar u meer informatie kunt vinden en hoe u contact opneemt met de SVB.
De AOW-leeftijd verandert in Nederland Vanaf 1957 ontving iedereen vanaf zijn 65e levensjaar AOW-pensioen.
Maar de wetgeving in Nederland is inmiddels veranderd.

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog:
• naar 66 jaar in 2018
• naar 67 jaar in 2021
• naar 67 jaar en 3 maanden in 2022
• Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt.
Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

Bereken uw AOW-leeftijd op www.svb.nl/aow. Zie ook -Wanneer krijgt u AOW-.
Opbouw van de AOW Voor ieder jaar dat u in Nederland heeft gewoond, krijgt u 2% AOW-pensioen.
Woonde u niet in Nederland maar werkte u wel in Nederland?
Dan krijgt u misschien ook 2% AOW-pensioen per gewerkt jaar.

U krijgt op uw AOW-leeftijd een volledig AOW-pensioen als u 50 jaar heeft opgebouwd.
Bent u (lang) voor uw AOW-leeftijd naar een ander land vertrokken?
Dan ontvangt u een deel van het volledige AOW-bedrag.
Lees meer over AOW-opbouw op www.svb.nl.
Zie ook -Wanneer bent u verzekerd-.

Zelf AOW aanvragen De SVB regelt het AOW-pensioen.
Mensen in Nederland krijgen vlak voor hun AOW-leeftijd automatisch bericht van de SVB.
Maar wanneer u in een ander land woont, moet u er zelf aan denken om op tijd uw AOW-pensioen aan te vragen.
Hoe u dat doet, verschilt per land.
Op www.svb.nl staat onder -Zelf regelen- hoe u AOW aanvraagt buiten Nederland.
Vraag uw AOW ruim voor uw AOW-leeftijd aan.
Het onderzoek naar uw AOW-opbouw duurt namelijk enige tijd.

Uw SVB Pensioenoverzicht aanvragen
Wilt u nu alvast precies weten hoeveel AOW u heeft opgebouwd?
Vraag dan met uw DigiD een SVB Pensioenoverzicht aan via www.svb.nl.
Heeft u geen DigiD? Dan vindt u op de website onder -Hoeveel AOW krijgt u later- een
aanvraagformulier. Deze kunt u uitprinten en opsturen per post.

Blijf op de hoogte
De SVB informeert iedereen in Nederland die de AOW-leeftijd nadert, of wanneer de AOW-leeftijd verandert.
Maar van veel Nederlanders in het buitenland heeft de SVB geen adres.
Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte blijft via onze website ww.svb.nl/aow.
Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan contact op via de website.
U kunt ook bellen: +3120 656 52 25 (SVB Amstelveen).
Informatie over Nederlands pensioen in het buitenland is ook beschikbaar op
Nederlandwereldwijd.