Beste NVC leden,

Het bestuur is afgelopen dinsdag 10 juli bijeengekomen om een aantal urgente zaken te bespreken.
Uit de administratie is gebleken dat het aantal betalende leden elk jaar opnieuw lager is.
In 2017 hebben 128 leden hun contributie betaald, terwijl in 2018 tot nu toe van 89 leden contributie is ontvangen.
Er blijkt tevens weinig animo meer te zijn voor de borrels/lunches in Paphos en bijeenkomsten in Nicosia.
De enige evenementen waarvoor voldoende enthousiasme bestaat en medewerking voorhanden is, zijn de Sinterklaasviering en Koningsdag.

Het zittende bestuur, bestaande uit Yme, Frank, Ingrid en Marjolijn , heeft de afgelopen tijd gezocht naar eventuele nieuwe bestuursleden maar zonder concrete resultaten.
Het bestuur is in zijn huidige formatie al meer dan 15 jaar actief en heeft besloten te stoppen.
Om het voortbestaan van de NVC te waarborgen,zal dus een geheel nieuw bestuur moeten aantreden.

We doen bij deze een laatste oproep voor kandidaten (voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden).
Mocht u zich kandidaat willen stellen, dan horen wij dat graag binnen een maand. ( mail naar chairman@nvc.com.cy) De kandidaten zullen per email aan de leden worden voorgesteld en gekozen.

Indien er niet voldoende animo is voor een nieuw bestuur, zal de NVC helaas worden opgeheven.
Het bedrag aan contributiegeld dat in kas is, zal worden gebruikt voor financiering van de eerstkomende Sinterklaasvieringen of/en Koningsdag.

Met vriendelijke groet

Het NVC-bestuur