Easy As Pie Menu
Beste NVC-leden in Pafos en Omstreken,

P A P H O S - B O R R E L [ Vrijdag 10 November 2017]

Wij willen jullie hierbij er aan herinneren dat de maandelijks NVC-Borrel weer gehouden gaat worden op Vrijdag,
10 November 2017 om 18.30 uur in de Sunset Breeze te Kisonerga.

Zoals gewoonlijk is er na de borrel gelegenheid tot het nuttigen van een maaltijd. Een ieder is van harte welkom.

Met vriendelijke groeten
Het plaatselijk NVC bestuur