Easy As Pie Menu

Beste NVC-leden in Paphos en Omstreken,

Helaas is er besloten om de geplande Nieuwjaars lunch voor 2018 bij Sunset Breeze op de Zaterdag 24 februari niet door te laten gaan, simpelweg door gebrek aan belangstelling. Na een annulering bleven er slechts 7 gasten over, waarvan 2 uit Nicosia. Jammer, maar helaas. Hopelijk is er een volgende keer weer meer animo.

Met vriendelijke groet,
Louise van Rooij

Namens het (tijdelijk afwezige) plaatselijk NVC bestuur