Easy As Pie Menu

Beste NVC-leden in Paphos en Omstreken,

P A P H O S - B O R R E L
NVC2018004

De vraag was of de borrel nog wel genoeg draagvlak had om het voort te laten bestaan.
Voor de regio Paphos zijn 48 adressen geregistreerd.
Ondanks de lange reactie tijd zijn er op de enquĂȘte slechts 12 reacties binnen gekomen.
1 reactie is een opzegging van het lidmaatschap
1 reactie is om de borrel tijdens de lunchtijd te houden
1 reactie is om met de borrel te stoppen en in plaats hiervan elk kwartaal een lunch in elke keer een ander
restaurant te houden.
1 reactie is om maar met de borrel te stoppen
1 reactie is slechts periodiek aanwezig
7 reacties zijn voor doorgaan op dezelfde voet.

De 7 reacties voor doorgaan met de borrel is goed voor 13 personen als allen aanwezig zijn.

Daarom is met Sunset Breeze afgesproken dat op de 2de Vrijdag van de maand leden van de Nederlandse club er welkom zijn, maar geen tafels meer gezet zullen worden voor de NVC. Indien men wilt blijven eten kan dat natuurlijk, maar zal men zijn eigen tafel moeten uitzoeken.
Dus voor de komende maanden zijn dat:
Vrijdag,13 April 2018
Vrijdag, 12 Mei 2018
Vrijdag, 8 Juni 2018
Aanvang: 18.30 uur

Met vriendelijke groeten
Bestuur Afdeling Paphos