NEDERLANDSE VERENIGING CYPRUS


Email : info@nvc.com.cy

NVC Contributie is 10,-- euro p/p


BIC= BCYPCY2N
IBAN=CY67002001950000357020905145
Accountnumber=357020905145 at BOC
accountname=VAN DEN BORN YME TIEDE

Uw (voor)naam:
gebruik username en psw van de ledenlijst